Barras de fondo
Telefono  977 660 906
Foto inicio 01
Àrea laboral

La legislació laboral està en constant canvi, tant les pròpies Lleis laborals com els Convenis col·lectius. El nostre departament laboral es cuida d'assessorar-lo en totes aquestes novetats i ajudar-lo en la gestió de tot el que envolta les relacions laborals.

  • Assessorament laboral.
  • Altes d'empresa i la seva legalització davant els diferents organismes de treball, Seguretat Social i O.T.G.
  • Contractació de treballadors, amb les possibles subvencions i bonificacions.
  • Confecció de nòmines i liquidacions de quotes a la Seguretat Social.
  • Prestacions de la Seguretat Social (incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, defunció, viduïtat).
  • Inspeccions de treball i Seguretat Social.
  • Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria