Barras de fondo
Telefono  977 660 906
Foto inicio 01
Àrea jurídica

En les nostres oficines hi trobarà el buffet del professional col·laborador JOAN PLANA PRADES, Advocat, que en dies concertats, atendrà les seves necessitats:

  • Dret Civil: Contractes, propietat horitzontal, arrendaments, desnonaments, successions, herències, reclamacions de morosos.
  • Dret de família: Separacions, divorcis, parelles de fet, incapacitacions.
  • Dret mercantil i societari: Contractes mercantils, reclamacions, constitució societats, acords socials, dissolució i liquidació societats.
  • Tramitacions administratives